Over million Ukrainians have taken advantage of visa-free travel to EU so far, - Poroshenko

Over million Ukrainians have taken advantage of visa-free travel to EU so far, - Poroshenko

Censor.Net 2
Over million Ukrainians have taken advantage of visa-free travel to EU so far, - Poroshenko

More than a million Ukrainians have already made trips to the EU countries without visas.